Mẫu đơn xin việc vào cơ quan nhà nước

0
1819
Mẫu đơn xin việc vào cơ quan nhà nước

Mẫu đơn xin việc vào cơ quan hành chính nhà nước

 

MAUCV xin gửi tới bạn đọc Mẫu đơn xin việc vào cơ quan nhà nước chuẩn để bạn đọc cùng tham khảo và có thể viết được đơn xin việc cho riêng cá nhân mình. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin việc cơ bản dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VIỆC VÀO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ………………………………………………….

Tôi tên:………………………………………………. Nam, Nữ

Sinh ngày…….tháng …… năm………… Tại:…………….

Giấy chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày…../…../…… …………………………………………………….

Nơi cấp……………………………………………………………………..

Hiện cư ngụ tại: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa:……………………………Ngoại ngữ:

Trình độ chuyên môn:………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………..

Sau khi biết được thông tin tuyển dụng của Quý cơ quan trên……………………….. Tôi đã nắm được những yêu cầu …………………………………………………về vị trí tuyển dụng. Tự xét thấy mình hoàn toàn đáp ứng đúng chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm  liên quan đến vị trí tuyển dụng như……………………….của cơ quan.

Tôi mong muốn có cơ hội được trình bày những khả năng của mình với ban tuyển dụng cơ quan trong kỳ phỏng vấn, đồng thời được bày tỏ nguyện vọng đóng góp sức lực và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của cơ quan.

Nếu được nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước và chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị.

Kính mong Quý cơ quan chấp nhận./.

 

XÁC NHẬN

Của UBND xã, phường, thị trấn

(hoặc Thủ trưởng đơn vị)

…………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

Ngày ….. tháng…….năm ……….

 

..…., ngày….tháng… năm…                                         Kính đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY