Mẫu đơn xin việc cho vị trí quản lý

0
1379
Mẫu đơn xin việc cho vị trí quản lý

Mẫu đơn xin việc cho vị trí quản lý bản chuẩn File Word

Mẫu đơn xin việc cho vị trí quản lý là một mẫu đơn mà bạn gửi tới nhà tuyển dụng cấp cao. Trong đơn xin việc, bạn cần bày tỏ mong muốn được làm việc. Ở vị trí ứng tuyển khác nhau thì đơn xin việc sẽ có sự thay đổi khác nhau, nhất là vị trí quản lý, cần thể hiện được sự chuyên nghiệp của một người quản lý tương lai. Cùng tham khảo mẫu dưới đây nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin việc

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty MAUCV.VN

Đồng kính gửi phòng Quản lý nhân sự

Tôi tên là: ……………………
Sinh ngày: …/…/……
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………
Hiện tạm trú tại: …………………………………………………………
Số điện thoại: …………………… Email: ………………………………

Qua thông tin trên báo/website………………………… tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với vị trí Quản lý sản xuất. Tôi nhận thấy mình có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với vị trí nhân viên Quản lý sản xuất nên tôi viết đơn này xin được gia nhập đội ngũ nhân viên nâng động, chuyên nghiệp của Công ty.

Tôi tin rằng với trình độ, kiến thức và kỹ năng sau đây, tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu công việc và văn hoá của Công ty MAUCV.VN:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………… , ngày … tháng … năm 20…
Người viết đơn

 

LEAVE A REPLY