Mẫu đơn xin nghỉ phép

0
1309

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất 2017

 

Nội dung đơn xin nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

  BỘ TÀI CHÍNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Công ty TNHH MAU CV                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Công ty TNHH MAU CV;

– Phòng Tổ chức – Hành chính ;

 

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ……………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………

Đơn vị công tác:……………………………………Chức vụ:………………………………………………………………………. ………………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị lãnh đạo nhà trường cho tôi được nghỉ phép:…. …ngày

+ Từ ngày:……tháng …… năm 201…

Đến  ngày:……tháng …… năm 201…

(Trừ các ngày nghỉ trong tuần, ngày lễ…)

+ Lý do: …………………………………………….

…………………………………………….

+ Nơi nghỉ phép: ………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): ……………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng./.

                                                                Tp. Hà Nội, ngày  …… tháng …… năm 201…

Ý kiến của Phòng, Công ty

 (Nêu  ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm  đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phòng Tổ chức-Hành chính

(Xác nhận)

Ban giám hiệu

 

Download mẫu đơn xin nghỉ phép hoàn chỉnh TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY